Mấy cái này hầu hết mọi người thuê bên dịch vụ, chứ cái công mình tìm hiểu rồi này nọ mất coogn lắm bác, bác connect 1 bên là ok ngay ấy mà