Chào mọi người,
Hiện tại mình góp vốn vào một công ty và có được 10% cổ phần trong công ty đó. Bây giờ mình muốn rút 10% cổ phần của mình ra thì phải làm thế nào?
Có phải là mình chỉ rút được số...