cha, anh này chắc là pro công nghệ lắm nhỉ,, xưa giờ em xài máy cùi bắp với cùi mía không à, em cũng nghe nói đến tính năng này trong E72 mà không biết là như thế nào, nếu anh thực sự biết thì chia...