cho em hỏj: thế anh nhận xét sao về cáj push majl, chja sẽ kjnh nghjệm đj, ngườj ta đã có công vjết bàj mà anh nói năng như ngườj vô văn hoá vậy?