Than Ôi dã thấy rùi, mình đang cần bài này, rất cám ơn bạn nhiều ...