Chắc hẳn bạn đã từng vào các website có dùng tooltip như thegioididong.com , tức là: có 1 cái link nhỏ, trỏ con chuột vào đó là nó sẽ hiện lên 1 số thông tin và hình ảnh (giống như thuộc tính title...