http://www.dynamicdrive.com
thì vô đối. xem trong đó rất nhiều thứ hay để làm cho website của bạn thêm tốt và sinh động hơn :D