Dùng Magento có nhiều cái hay hơn, tùy biến dễ hơn, WP đôi khi cũng khó chịu.