mình đang sài gói cmc-net 8mb mà down ở mediafire thì tầm vài chục kb/s
nói chung mạng trong nước thì tạm ổn còn ra nước ngoài thì quá tệ.