1. Giới thiệu về Pháp Luân Công
Pháp Luân Công (hay còn gọi Pháp Luân Đại Pháp) là môn tu luyện cổ xưa cho cuộc sống hiện đại để nâng cao Đạo đức và Sức khỏe, được Ông Lý Hồng Chí truyền ra công...