Chào mọi người,
Hiện tại hệ thống của mình đang có 01 primary data base và 01 standby database, chúng đồng bộ dữ liệu theo data guard.
Bây giờ mình muốn tạo thêm 01 standby data base thì làm thế...