có bác nào biết chỗ down mấy ebook dạy viết Game bằng DirectX, Direct3D 9, thì chỉ dùm tui, hoặc các phiên bản trước cũng được. Nhưng nó phải to từ 1MB trở lên thì mới chất lượng. Seo tui search game...