Híc, xin lỗi vì xen ngang cuộc trò chuyện của các bạn. Nhưng mình khổ quá, mình sắp phải làm một loạt tiểu luận cho thi học phần mà máy in nhà mình lại trục trặc. Có ai giúp mình tìm driver cho Canon...