Trong outlook express co cac file.dbx. Neu ai do copy chung roi dem open tren 1 may khac thi minh se bi ho danh cap thong tin. Ban nao co the giup minh bao ve cac file .dbx xin cho phuong an. Thanks