Các bác có thể chỉ em cách nạp bảng màu và cách hiển thị trực tiếp pixel ra màn hình đồ họa được hông ,tại cái add 0A000H gì đóa