Minh cũng dang gặp vấn đề về lập trình GAME!
Nếu bạn nào có nguồn sách hay chia sẻ cho mình với nhé
Mình cảm ơn nhiều!