BB 10 mình thấy không hay lắm khi phiên bản cập nhật hay bị lỗi lắm.