Tình hình là em đã xài 1 con E72 gần 1 tháng nay. Có vấn đề khá bức xúc về chiếc điện thoại này. Em là 1 nhân viên văn phòng, môi trường làm việc không phải là quá bụi bậm. Tuy nhiên không hiểu tại...