Bạn tham khảo hướng dẫn cài đặt Oracle 11g ở đây nhé! Chi tiết từng bước bằng hình ảnh luôn đấy!
https://vinasupport.com/huong-dan-cai-dat-oracle-database-11g-tren-windows-linux/

Hoặc hướng dẫn...