minh` nghi~rang` chang? co' viec gi` la`kho' ca?
neu' nhu ban thuc su yeu thich' va` don` tam tri' cho viec hoc nganh` do' thi` chac' chan' se~ thanh` cong thoi