FPT vừa mới thực hiện nâng cấp băng thông các gói cước internet cáp quang cho gia đình được áp dụng từ T7/2020

Cụ thể như sau :

Gói cước 22Mbps được nâng cấp lên 25Mbps

Gói cước 35Mbps...