Hi all,
Mình có 1 voucher 100% có thể thi được tất cả các chứng chỉ của Juniper JNCIA,JNCIS,JNCIP(300$).
Mình ko có nhu cầu thi nên để lại cho anh em nào cần.
Mình sẽ trực tiếp đăng ký, nếu thành...