đổi tên thì máy nào cũng tự làm được, còn icon thì phải cập nhật cho app chứ?