yêu cầu bằng cấp gì không hay có bằng cntt là được? cũng đang đi tuyển cho công ti mà mãi chưa có ai