Hi all,

Mình đang cần người làm về craw web content tự động.

Bạn nào có kinh nghiệm về cái này để lại contact để hợp tác nhé.

Cụ thể công việc và chi phí sẽ trao đổi khi gặp.

Thanks &...