Cái này do lỗi của Acme.sh, nó renew SSL xong nhưng lại không reload lại nginx để cập nhật.
Acme.Sh đã update khắc phục lỗi này rùi :)