bạn có lời giải chưa . cho mk xin code bài này luôn vs