Diễn đàn mình cân các liên kết có màu đỏ, chỉ có admin được sử dụng.
Hầu hết ních các admin đều PR cao. Vậy phải chăng khi đặt link liên kết màu đỏ sẽ tăng rank nhanh hơn?