Dịch ngớt là dân tình đi du lịch ồ ạt trở lại liền ah