CCNA đã thay đổi mã môn cũng như bố cục bài thi CCNA kể từ tháng 8/2016. Hiện nay, giá thi niêm yết CCNA là 325$, tuy nhiên các bạn có thể săn Voucher để có mức giá tốt hơn (giảm được 58% lệ phí thi...