Sp made in VN hả bạn? quan trọng nhất là nguồn gốc sp thì ko nói tới ;))