Em mới nối một gói hôm 25/9/2017 thật ra là cũng đi cầu may mạng nó tốt hơn vì đang đứt cáp. Cơ mà em nối gói net6 40Mbs check thử tốc độ chỉ được 30Mbs (trong nước), em mới báo lên tổng đài (họ kêu...