Nhiều quá, choáng váng khi tham gia nhiều diễn đàn như vậy, thời gian không thể phung phí nhiều khi bạn vào quá nhiều diễn đàn như vậy. Cần chọn lọc cho mọi người xem.