Tại sao đk tên miền trong nước bao giờ cũng đắt hơn quốc tế nhiều thế nhỉ?
Với những tính năng như trên thì mình đk max: $9