Giá này chắc không có lời... Chúc bác bán được nhiều hosting nhé