lúc đầu IPHONE ra thì dùng thích lắm xài tới IPHONE 6 cảm thấy chả có gì nổi bật