Nếu chỉ để làm 1,2 cái website thì không nên thành lập cty, vì còn rất nhiều vấn đề phải làm: phải báo cáo thuế hàng tháng, rồi bị tính thuế thu nhập doanh nghiệp ...