Bạn làm giấy tờ làm gì cho loằng ngoằng. trừ khi bạn làm lớn. Mức đầu tư khoảng 200 triệu trở lên thì nên làm. Chứ mấy cái web lẻ tẻ thì làm làm gì cho mệt. Bạn có làm website uy tín không. Tớ đang...