Chủ thớt ở đâu ? Nếu ở sg hay đồng nai thì t có thể khách của bạn đây..