Em xin chia sẻ với bác một số giấy tờ bác cần chuẩn bị như sau.

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh

2. Danh sách thành viên/cổ đông

3. Điều lệ công ty Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;
...