Thuê dịch vụ đi thớt, mất có 2 triệu từ a-z thôi à.

Còn quy trình đăng ký mở doanh nghiệp thế nào và các biểu mẫu thì tham khảo ở đây: http://www.vnecon.com/showthread.php?t=87669...