mở công ty thì cần tính toán kỹ về khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh nữa nhé. Cố gắng kiểm tra sức chịu đựng tài chính cho cẩn thận rồi hãy mở công ty bạn ạ! theo quan điểm của mình thì...