Chưa có doanh thu mà tốn 1.5tr rồi? Tự làm 1 lần cho biết. Để làm web, dạng khởi nghiệp nhỏ thì chưa nên lập Cty bạn ơi. Làm cá nhân trước đi, khi nào có nguồn khách Đông hẵng lên Cty. Vẽ ra rồi gở...