chịu thôi bác à, thích lúc nào thì mua lúc đó thôi chứ sao mà chờ thời được