2 con này thấy cấu hình cũng tương tự nhau, chọn con nào thì tốt vậy các bác