mình thì thích ốp kiểu cọ này nọ, chắc đổi ốp lấy cái khác cho rồi, đem về cũng không xài tới