Mình gọi điện thì bảo Viettel hết thiết bị tại khu vực, mà nhà ở trong nội thành, chán quá.