nóng máy cũng bình thường thôi mà, xài lâu, kéo game thì nóng thôi