mình đang dùng con del Latitude E5420 , chắc phải triển cái vụ tản nhiệt thôi chứ nóng lắm ùi