thế có cách nào khác phục hiện tượng đang xài gần hết pin , cắm điện một phát shutdown :(